Sykehus på Moelv er en historisk mulighet
Dette er grunnen til at ny Rv.4 nord for Gjøvik og ny Mjøsbru må samkjøres med jernbaneplan.